فیزیوتراپیست ژینو الماسی

کردستان

087-33226422

سنندج، خیابان پاسداران (ششم بهمن)، پشت پاساژ بهاره، ساختمان دایموند، طبقه اول، واحد 4، کلینیک فیزیوتراپی نوژین

فیزیوتراپیست ژینو الماسی