فیزیوتراپیست ژینو الماسی

کردستان

تلفن : 087-33226422

آدرس : سنندج، خیابان پاسداران (ششم بهمن)، پشت پاساژ بهاره، ساختمان دایموند، طبقه اول، واحد 4، کلینیک فیزیوتراپی نوژین

توضیحات :

فیزیوتراپیست ژینو الماسی