فیزیوتراپیست نفیسه حیدری

تهران

09171886844

محدوده ونک

نظام پزشکی: ف-5861
کارشناس ارشد فیزیوتراپی
جهت نوبت دهی فیزیوتراپی کف لگن صرفا با شماره فوق تماس حاصل نمایید و در صورت عدم پاسخ گویی ضمن معرفی خود پیام دهید.
فیزیوتراپی صرفا برای بانوان انجام می شود.

فیزیوتراپیست نفیسه حیدری