فیزیوتراپیست مینا کاشی آلاشتی

تهران

٧٧١٧٦٢٤٠ - ٠٩٠٣٠٢٧٣١٠٥

خ پيروزي - روبه روي خ ششم نيرو هوايي - نرسيده به بلوار ابوذر - جنب فروشگاه جانبو - پلاك ٢٤ - طبقه اول - واحد٤

شماره نظام پزشكي: 5042
mKashiAlashti@yahoo.com

فیزیوتراپیست مینا کاشی آلاشتی