فیزیوتراپیست مه سیما منتظری

اصفهان

03136605190/09135969626

چهارراه سپهسالار. ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی. مجتمع شیخ بهایی.واحد 46. فیزیوتراپی دی

کارشناس فیزیوپتراپی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

فیزیوتراپیست مه سیما منتظری