فیزیوتراپیست مهناز میری

خراسان رضوی

44645080 - 09150484009

سبزوار، حاشیه خیابان رازی، روبروی بیمارستان امداد، گلاک 520، طبقه همکف، فیزیوتراپی تسکین

فیزیوتراپیست مهناز میری