فیزیوتراپیست مریم نعیمی

مازندران

۰۱۱۳۳۳۰۰۰۷۵ - ۰۱۱۳۳۳۱۴۴۰۲

ساری خیابان فرهنگ ساختمان شهریار ۳ واحد ۷۰۹ مریم نعیمی


۲۸۲۷ ف
نوبت دهی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 2 عصر

فیزیوتراپیست مریم نعیمی