فیزیوتراپیست مریم منطقیان

تهران

44503572 - 09192720029

تهرانسر، بلوار اصلی، نبش خیابان بیست و دوم یا شهید اسدی، مجتمع امیر، طبقه اول، واحد 7، فیزیوتراپی کوروش

فیزیوتراپیست مریم منطقیان