فیزیوتراپیست محمد خمسه

تهران

09356076007

خیابان جردن. نبش کوچه آناهیتا . ساختمان پزشکان آناهیتا . طبقه دوم. فیزیوتراپی مهنام

کارشناس فیزیوتراپی از دانشگاه شهید بهشتی تهران
خدمات فیزیوتراپی کف لگن برای بانوان توسط همکار مجرب خانم در این مرکز انجام می گیرد.

فیزیوتراپیست محمد خمسه