فیزیوتراپیست محمدعلی شکوریان فرد

تهران

66503948

خیابان ستارخان. بعد از خیابان شادمهر. کوچه نجاری. کوچه فرحزاد. ساختمان پزشکان ستارخان. طبقه 4 . واحد 17. فیزیوتراپی آوات

کارشناس ارشد
دانشگاه علوم پزشکی ایران

فیزیوتراپیست محمدعلی شکوریان فرد