فیزیوتراپیست محمدعلی داداشی

تهران

66610737/66610708

سه راه آذری، خیابان شهید قدرت پاکی، کوچه هشت متری شهید محمود احمدی، پلاک 71، همکف

کارشناس فیزیوتراپی از دانشگاه توانبخشی تهران

فیزیوتراپیست محمدعلی داداشی