فیزیوتراپیست لیلا کریم پور

خوزستان

52629966 - 09370779822

امیدیه، میدان نیروی انتظامی، مجتمع نگین شهر، طبقه 1، واحد 2، فیزیوتراپی نوین

شماره نظام پزشکی: ف 2028

فیزیوتراپیست لیلا کریم پور