فیزیوتراپیست دکتر لیلا مشکاتی

اصفهان

03136255715

اصفهان. میدان ارتش ابتدای خیابان وحید مجتمع جهان آرا طبقه چهارم اداری

فیزیوتراپی امید
تخصصی اختلالات عملکردی کف لگن (ویژه بانوان و کودکان)
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دکترای حرفه ای فیزیوتراپی (NUMSS)
در این کلینیک کلیه خدمات لازم جهت درمان اختلالات عملکردی کف لگن ارائه میگردد. از جمله: بیوفیدبک تراپی. الکتروتراپی. مانوال تراپی. اکسرسایز تراپی. درای نیدلینگ و ...

فیزیوتراپیست دکتر لیلا مشکاتی