فیزیوتراپیست لیلا علیزاده

تهران

09106756902

تهران - خیابان میرداماد - خیابان شاه نظری - خیان فرجام - خیابان مددکاران - دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران

فیلد تخصصی: اختلالات کف لگن
بیماران مورد پذیرش:زنان و کودکان

فیزیوتراپیست لیلا علیزاده