فیزیوتراپیست لیلا اله پناه

خوزستان

06133381109 - 09165759979

اهواز کیانپارس بین خیابان 3و4 غربی مجتمع حضرت رسول (ص) طبقه دوم فیزیوتراپی متین ویژه زنان

روزهای شنبه و دوشنبه و چهارشنبه :مخصوص بانوان
روزهای یکشنبه و سه شنبه :مخصوص اطفال

فیزیوتراپیست لیلا اله پناه