فیزیوتراپیست لیلا افرازیان

البرز

09923169560/02634341623

کرج. شاهین ویلا. نهم غربی. جنب بانک مسکن. برج آرش. طبقه 8 . واحد 22. فیزیوتراپی سپهر

کارشناسی ارشد قیزیوتراپی/ دانشگاه علوم پزشکی شیراز

فیزیوتراپیست لیلا افرازیان