فیزیوتراپیست لیدا شریفی راد

تهران

61472090 - 66591394 - 09909343369

صبح ها: بیمارستان مرکز طبی کودکان، بخش فیزیوتراپی
عصرها: جمالزاده جنوبی، بالاتر از لبافی نژاد، نبش کوچه وزیری، پلاک 95، واحد 5، کلینیک فیزیوتراپی راد

کارشناس ارشد
نظام پزشکی: ف 1698

فیزیوتراپی تخصصی اختلالات کف لگن کودکان

فیزیوتراپیست لیدا شریفی راد