فیزیوتراپیست فریبا خسروی

کرمان

09135824989

کرمان، خیابان امام جمعه، قبل از کوچه 9، مجتمع پزشکی افلاطونیان، فیزیوتراپی گندم

پذیرش بیمار خانم
نظام پزشکی: ۵۴۷۲
دانشجوی دکترای تخصصی فیزیوتراپی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی

فیزیوتراپیست فریبا خسروی