فیزیوتراپیست فرشته خواجه

سیستان و بلوچستان

05432244066- 09156083307

شهرستان زابل، نرسیده به تقاطع شهید باقری و بعثت، فیزیوتراپی آتیه

فارغ‌التحصیل کارشناس فیزیوتراپی از دانشگاه علوم پزشکی تهران، کارشناسی ارشد از دانشگاه تربیت مدرس، موسس و مسئول فنی اولین کلینیک فیزیوتراپی تخصصی کف لگن در استان گلستان با 2 سال سابقه (1394)
Fx.pt87@yahoo.com

فیزیوتراپیست فرشته خواجه