فیزیوتراپیست فائزه زارعی متین

تهران

09338430910/02186086690

میدان ونک. ابتدای ولیعصر شمالی. خیابان شریفی. پلاک 61. طبقه 5. فیزیوتراپی هیلان

کارشناس فیزیوتراپی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

فیزیوتراپیست فائزه زارعی متین