فیزیوتراپیست شقایق فکری راد

گیلان

01344546417

بندرانزلی، خیابان مطهری، روبروی اداره برق،داخل کوچه آزمایشگاه دکتر گیتی امیدواری، فیزیوتراپی کیان

Pelvic floor physiotherapist
با 9 سال سابقه کار در زمینه فیزیوتراپی در اختلالات کف لگن

فیزیوتراپیست شقایق فکری راد