فیزیوتراپیست دکتر شقایق فولادوندی

البرز

02633320995-02633539845

کرج. مهرشهر. خیابان حسین آباد. جنب مسجد جامع. ساختمان سبز تبریزی. طبقه 4. واحد 6. فیزیوتراپی مرکزی مهرشهر

کرج. گلشهر . خیابان درختی. جنب میدان عطار و کارواش بزرگ البرز. ساختمان گارنت. طبقه 5. واحد 506. فیزیوتراپی آرامش

دکترای حرفه ای فیزیوتراپی از دانشگاه (NUMS)
دارای گواهینامه بین المللی کف لگن از دانشگاه ماستریخت هلند

فیزیوتراپیست دکتر شقایق فولادوندی