فیزیوتراپیست شراره حکیم افضل

قزوین

33237746/33237745

میدان آزادی،کوچه سعادت،ساختمان پزشکان سجاد، طبقه همکف،فیزیوتراپی حکیم

کارشناس فیزیوتراپی از دانشگاه علوم پزشکی ایران

فیزیوتراپیست شراره حکیم افضل