فیزیوتراپیست سیده سارا جلالی

تهران

09369377624 - 86018420

شهرک گلستان، خیابان امیرکبیر، بین گلها و کاج، مجتمع برلیان، آسانسور اداری، طبقه دوم، واحد پنج، فیزیوتراپی آنا

وب سایت:
www.annapt.ir
www.pfpt.ir
ایمیل:
info@annapt.ir
info@pfpt.ir

فیزیوتراپیست سیده سارا جلالی