فیزیوتراپیست سیده سارا جلالی

تهران

تلفن : 09369377624 - 86018420

آدرس : شهرک گلستان، خیابان امیرکبیر، بین گلها و کاج، مجتمع برلیان، آسانسور اداری، طبقه دوم، واحد پنج، فیزیوتراپی آنا

توضیحات : وب سایت:
www.annapt.ir
www.pfpt.ir
ایمیل:
info@annapt.ir
info@pfpt.ir

فیزیوتراپیست سیده سارا جلالی