فیزیوتراپیست سیامند محمدشاهی

آذربایجان غربی

04433432900 - 09144747010

ارومیه، خیابان ایت الله حسنی، ساختمان پزشکان هلال، طبقه دوم، واحد سه

بیماران کودک و هر دو جنس پذیرش می شود.

فیزیوتراپیست سیامند محمدشاهی