فیزیوتراپیست دکتر سهیلا عباسی

ایلام

09903333269

چهار راه سید الشهدا .جنب بانک دی
مرکز فیزیوتراپی شهدا

.

فیزیوتراپیست دکتر سهیلا عباسی