فیزیوتراپیست زیبا انسان

البرز

۰۹۱۷۸۶۷۶۳۵۶

کرج خیابان شهید بهشتی بین میدان شهدا و چهارراه طالقانی جنب بانک انصار ساختمان پزشکی زرین گل طبقه نهم مرکز فیزیوتراپی پارسا

بیمار هر دوجنس بعلاوه کودک پذیرفته می شود.

فیزیوتراپیست زیبا انسان