فیزیوتراپیست زهره عفتی

تهران

22777178 - 22579486-6 - 09157016453

خیابان دولت، ابتدای بلوار کاوه، پلاک 2،ورودی ساختمان پزشکان کاوه، طبقه 4، واحد 25، کلینیک فیزیوتراپی کیانا

فیزیوتراپیست زهره عفتی