فیزیوتراپیست زهرا ساریخانی

فارس

تلفن : 09175002330 - 07144464913

آدرس : صفاشهر- ناحیه 2- خیابان شهدا (45 متری)-نبش کوچه 18

توضیحات : کارشناس ارشد فیزیوتراپی
sarikhanyz@gmail.com

فیزیوتراپیست زهرا ساریخانی