فیزیوتراپیست زهرا امیری

کرمان

09135824989

کرمان، خیابان امام جمعه، قبل از کوچه 9، ساختمان پزشکان افلاطونیان،فیزیوتراپی گندم

شماره نظام ۵۴۶۹
دانشجوی دکترای تخصصی فیزیوتراپی

فیزیوتراپیست زهرا امیری