فیزیوتراپیست دکتر وحید صمدی

قم

02537757274 - 09352450630

قم، بلوار دل آذر، روبروی زایشگاه ایزدی، فیزیوتراپی لقمان

فیزیوتراپیست دکتر وحید صمدی