فیزیوتراپیست دکتر غزل حسینی

قم

02532905777- 32905888

بلوار عطاران. 30 متری مفتح. نبش کوچه 20. پلاک248. ساختمان پارسا. طبقه دوم . فیزیوتراپی مهرآرا

دکترای حرفه ای فیزیوتراپی (NUMS)

فیزیوتراپیست دکتر غزل حسینی