فیزیوتراپیست دکتر سروناز کریمی

گیلان

نوبت دهی اینترنتی

رشت، کلینیک فیزیوتراپی مرکز تخصصی شهدای سلامت

دکترای تخصصی فیزیوتراپی از دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی تهران

فیزیوتراپیست دکتر سروناز کریمی