فیزیوتراپیست خدیجه یعقوبی

مازندران

01133355533/09365344724

ساری، خیابان امیر مازندرانی،روبروی داروخانه دکتر صحرایی،جنب افق کوروش،ساختمان پارسا،طبقه سوم،فیزیوتراپی حیات

.

فیزیوتراپیست خدیجه یعقوبی