فیزیوتراپیست خالد رضایی

تهران

22228051 داخلی : 212

تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان شهید شاه نظری، کوچه مددکاران (نظام سابق)، دانشکده علوم توانبخشی، کلینیک فیزیوتراپی اختلالات کف لگن.

دانشجوی دکترای تخصصی فیزیوتراپی

فیزیوتراپیست خالد رضایی