فیزیوتراپیست الهه سلطانی

تهران

02144489723- 09021165803

جنت آباد جنوبی . پایین تر از چهاراه لاله. نبش سوم غربی . پلاک 66. ساختمان بانک سپه. طبقه سوم . واحد 16. فیزیوتراپی توانگر

کارشناس ارشد فیزیوتراپی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
(پذیرش ویژه بانوان)

فیزیوتراپیست الهه سلطانی