فیزیوتراپیست افسانه سادات میرشاه ولایتی

تهران

09375297647

خیابان قائم مقام فراهانی، پایین تر از خیابان شهید مطهری، کوچه 24، پلاک 1، ساختمان پزشکان ایران ما، طبقه 3، واحد 9

کارشناس ارشد فیزوتراپی

فیزیوتراپیست افسانه سادات میرشاه ولایتی