فیزیوتراپیست آزاده مطلبی

خراسان رضوی

09155125774

مشهد، خیابان کوهسنگی بین کوهسنگی 3/1 و 5، جنب داروخانه دکتر جعفری، فیزیوتراپی موعود

ایمیل azade.matlabi@yahoo.com

فیزیوتراپیست آزاده مطلبی