فیزیوتراپیست آرزو پرهیزکار

تهران

66503948

خیابان ستارخان. بعد از خیابان شادمهر. کوچه نجاری. کوچه فرحزاد. ساختمان پزشکان ستارخان. طبقه 4. واحد 17. فیزیوتراپی آوات

کارشناس فیزیوتراپی
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

فیزیوتراپیست آرزو پرهیزکار