دکتر افسانه نیکجوی

تهران

22228051 داخلی : 212

تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان شهید شاه نظری، کوچه مددکاران (نظام سابق)، دانشکده علوم توانبخشی، کلینیک فیزیوتراپی اختلالات کف لگن.

دکترای تخصصی فیزیوتراپی، عضو هیات علمی گروه آموزشی فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی ایران.

دکتر افسانه نیکجوی