گزارش تصویری از شرکت کنندگان هشتمین دوره کارگاه آموزشی فیزیوتراپی در اختلالات عملکردی کف لگن در بهمن ۱۴۰۰