گزارش تصویری از شرکت کنندگان نهمین دوره آموزشی جامع فیزیوتراپی در اختلالات عملکردی کف لگن در تابستان ۱۴۰۱