گزارش تصویری از شرکت کنندگان دهمین دوره آموزشی جامع فیزیوتراپی در اختلالات عملکردی کف لگن با حضور جناب آقای دکتر جواد صراف زاده در بهمن ۱۴۰۱