هشتمین دوره آموزشی جامع فیزیوتراپی در اختلالات عملکردی کف لگن

هشتمین دوره آموزشی جامع اختلالات عملکردی کف لگن از تاریخ نهم بهمن ماه ۱۴۰۰ بصورت تئوری (مجازی) و عملی(حضوری) برگزار گردید.