نهمین دوره آموزشی جامع فیزیوتراپی در اختلالات عملکردی کف لگن

نهمین دوره آموزشی جامع فیزیوتراپی در اختلالات عملکردی کف لگن بصورت نیمه حضوری و تئوری آنلاین، با حضور دبیر علمی دکتر افسانه نیکجوی، و با همکاری متخصصین فیزیوتراپی، زنان و زایمان،اورولوژی، آناتومیست، جراح کولورکتال،فیزیولوژیست، روانشناس،طب فیزیکی،متخصص گوارش،رادیولوژیست و … از تاریخ ۳۰ تیر لغایت ۹ مرداد ۱۴۰۱  برگزار گردید.