سخنرانی پیرامون راهکارهای درمانی یبوست در کودکان توسط خانم دکتر فهیمه اوکاتی صادق دکترای حرفه ای فیزیوتراپی در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۲۱ در پایگاه خبرنگاران جوان واحد پزشکی و سلامت منتشر گردیده است.