سخنرانی دکتر افسانه نیکجوی با عنوان نقش فیزیوتراپی در بی اختیاری ادراری در مردان بعد از جراحی سرطان پروستات در سی و چهارمین کنگره سالیانه فیزیوتراپی ایران

یازدهم آبان ۱۴۰۲