سخنرانی دکتر افسانه نیکجوی در پنجمین کنگره ملی سالمندان در استان گیلان

سخنرانی دکتر افسانه نیکجوی تحت عنوان فیزیوتراپی در اختلالات عملکردی کف لگن در سالمندان در تاریخ ۲۳ آذر ماه سال ۱۴۰۲ در پنجمین همایش ملی سالمندی دکتر حکیم زاده با محوریت تکنولوژی های نوین در بازتوانی و فیزیوتراپی سالمندان گیلان در بیمارستان پورسینا شهرستان رشت برگزار گردید.