سخنرانی در مورد” نقش فیزیوتراپی در اختلالات دفع ادرار” توسط فیزیوتراپیست خانم لیلا مشکاتی