سخنرانی در سی و یکمین کنگره سالیانه انجمن فیزیوتراپی ایران با موضوع آسیب های کنترلی کف لگن در تاریخ ۹۹/۱۱/۳

صبح روز جمعه مورخ ۹۹/۱۱/۳  که سومین روز از برگزاری کنگره سالیانه انجمن فیزیوتراپی ایران بود و بصورت مجازی و آنلاین برگزار شد خانمها دکتر نسرین چنگیزی فلوشیپ یوروگاینیکولوژی عضو هیات علمی وزارت بهداشت دکتر رضوان میرزایی فلوشیپ جراحی کولورکتال هیات علمی علوم پزشکی ایران فیزیوتراپیست دکتر افسانه نیکجوی عضو هیات علمی علوم پزشکی ایران فیزیوتراپیست خانم رکسانا بهبهانی و فیزیوتراپیست خانم  فهیمه فیروزه ایراد سخنرانی داشتند که پیرامون آسیبهای کنترلی کف لگن میاحثی را مطرح نمودند.